ראש בראש 
                           הכל על הסרת שיער בלייזר 03-9411886

                                   

 

Examen avant le d?but du traitement d'?pilation au laser


 
Apr?s vous ?tes venu ? la conclusion que vous n'avez rien ? faire, mais absolue ?pilation au laser, il ya des crit?res ? v?rifier avant de commencer un traitement ou une s?rie de traitements d'?pilation au laser.

Tout d'abord, conna?tre votre exp?rience de th?rapeute et de l'efficacit?, y compris les recommandations de personnes qui ont des certificats dans ses traitements.
comp?tences du th?rapeute ils ont apport? un bon r?sultat est n?cessaire et en toute s?curit?. Il est important de v?rifier si le dispositif est un dispositif europ?en avec un CA ou un standard am?ricain par la FDA ou d'un Institut de la sant?. Le dispositif devrait ?galement ?tre certifi?s pour le traitement de l'?pilation d'un montant de court terme (?pilation) ou les cheveux ? long terme (permanente). ?pilation au laser dispositifs de certification est termin?e ?pilation (suppression d?finitive).

 Ne doit pas ?tre satisfaits avec un m?decin pour obtenir des conseils et des opinions, et devrait obtenir l'avis d'un autre m?decin, pour l'?pilation permanente des traitements ne conviennent pas ? tout le monde. Comme nous le savons, tout le monde a les cheveux diff?rents et pigmentation de la peau, et l'on devrait obtenir une deuxi?me opinion.

? demander de la documentation de la qualit? et l'efficacit? des dispositifs. S'il vous pla?t v?rifier attentivement le contrat doit signer l'?pilation, car il ya des instituts Mahtimym les clients ? long terme, ce qui rend les airs ?le ci-dessous.

 

 

Examen avant le d?but du traitement d'?pilation au laser 
Les bonnes nouvelles pour la livraison des cheveux  
?pilation au laser  
D?barrassez-vous des poils ind?sirables au laser
Epilation fourches dont vous avez besoin de savoir
      אל דף הבית
       

                הסרת שיער השוואת מחירים
                הסרת שיער בלייזר מחירים

      סקירת מכונים 

                אמריקן לייזר
                פרופורציה
                נאטורפיל

      מידע ומאמרים 

               10 טיפים על הסרת שיער בלייזר

               באיזה מכשיר כדאי לבצע
               את הטיפולים 
                 

               מה מידת התאמתך לטיפול       

              
איך בוחרים את המכון הנכון        

               רשימת מכשירי הסרת שיער

                עוד כתבות בנושא