ראש בראש 
                           הכל על הסרת שיער בלייזר 03-9411886

                                   

 

Will Hair Laser Treatment Work for You?

 

Hair laser treatment is a very effective form of hair removal, but most people really just want to know if it’s going to work.  Hair laser treatments are usually reasonably priced but they are still more expensive than other types of hair removal like waxing so before people spend money on a hair laser treatment they want to be sure that it’s going to work.  Well, no method of hair removal is 100% effective on every single person, even hair laser treatment. But, if you look at the facts about hair laser treatment you’ll see that for most people hair laser treatment works, and works really well.  The reason that the FDA gave laser hair removal treatment a recommendation and approved it is because according to the rigorous testing used by the FDA hair laser treatment is a very safe and effective way to get rid of unwanted hair. According to the FDA, in most cases, hair laser removal treatment works. Hair laser treatment is a good hair removal option if you:

 

  • Have pale skin or don’t tan regularly. Hair laser treatment works best on people that not tanned in awhile or don’t tan at all because it goes after the follicle of the hair, which is usually the darkest part of the hair. So if your skin is tanned and your skin and hair are dark the laser used during the hair laser treatment won’t be able to target the follicle of the hair that you want removed.

 

  • Have short hair. The laser hair treatment focuses on getting rid of hair from the root, from inside the skin where the follicle is. So the laser has to pass through your skin in order to get at the hair follicle. The longer your hair is the more trouble the laser will have getting through the skin and the less effective your hair laser treatment will be.  If you are going to try a hair laser treatment it’s a good idea to shave the area that you are targeting during the hair laser treatment just before you have the hair laser treatment done.

 

  • Need to get rid of a lot of unwanted hair.  Hair laser treatment is a much more effective way to treat large area of the body that have unwanted hair. Waxing and shaving are just not practical for areas like your back, and shaving or waxing your legs constantly is painful and annoying.  Hair laser treatments are used by models, athletes and other people who need to remove hair from large portions of their body and need to keep that hair off permanently.
      אל דף הבית
       

                הסרת שיער השוואת מחירים
                הסרת שיער בלייזר מחירים

      סקירת מכונים 

                אמריקן לייזר
                פרופורציה
                נאטורפיל

      מידע ומאמרים 

               10 טיפים על הסרת שיער בלייזר

               באיזה מכשיר כדאי לבצע
               את הטיפולים 
                 

               מה מידת התאמתך לטיפול       

              
איך בוחרים את המכון הנכון        

               רשימת מכשירי הסרת שיער

                עוד כתבות בנושא