ראש בראש 
                           הכל על הסרת שיער בלייזר 03-9411886

                                   

 

Is Laser Hair Removal Right for You?

 

If you’re like most women you’re sick of always having to worry about removing unwanted hair on a regular basis but laser hair removal can solve that problem for you. If you haven’t already tried laser hair removal you should think about it.  Laser hair removal is a fast and easy alternative to messy waxes that can hurt you and damage your skin, smelly creams filled with chemicals that never seem to work very well, and the constant hassle of shaving everyday. Laser hair removal is a relatively inexpensive long term solution to your hair growth problem. Laser hair removal is permanent for most people.  For people that do have some re-growth after having laser hair removal services the re-growth usually is finer in texture and much lighter than the hair that was removed during the laser hair removal. As an added bonus for most people laser hair removal is usually painless.

 

Is Laser Hair Removal Safe?

 

Laser hair removal is a safe, effective method of hair removal but it works most effectively on people that have light skin and darker hair. Because laser hair removal targets the hair follicle that is often found near the pigment people who have dark skin or people that tan a lot might have a problem with laser hair removal because the laser could burn a little bit of the skin around the area. But that is not something that happens often or too many people during laser hair removal. It’s just something that you should be aware of if you want to try laser hair removal and you have dark skin or tan a lot.

 

Do Doctors Recommend Laser Hair Removal?

 

According to studies done at the Mayo Clinic and at other trusted medical institutions laser hair removal can be as much as 90% effective at getting rid of unwanted hair.  This is especially good news for people that have a lot of unwanted hair growth on areas like the face or neck and haven’t tried laser hair removal yet. Laser hair removal can get rid of any unwanted hair although it may take more than one treatment to get rid of all of the hair that you want to remove.  Most people undergo at least two laser hair removal treatments spaced between six and eight weeks apart before they start to see results.

 

Does Laser Hair Removal Work for Everyone?

 

Laser hair removal probably is a good choice for you if you don’t have a tan and you are unhappy with the results you’ve gotten from other hair removal methods. If you have unwanted hair that you want to have removed and if you are tired of constantly shaving and fussing with painful and potentially dangerous creams and waxes then laser hair removal could be a great option for you.

      אל דף הבית
       

                הסרת שיער השוואת מחירים
                הסרת שיער בלייזר מחירים

      סקירת מכונים 

                אמריקן לייזר
                פרופורציה
                נאטורפיל

      מידע ומאמרים 

               10 טיפים על הסרת שיער בלייזר

               באיזה מכשיר כדאי לבצע
               את הטיפולים 
                 

               מה מידת התאמתך לטיפול       

              
איך בוחרים את המכון הנכון        

               רשימת מכשירי הסרת שיער

                עוד כתבות בנושא