ראש בראש 
                           הכל על הסרת שיער בלייזר 03-9411886

                                   

 

What is IPL Laser Hair Removal ?

 

You have probably heard of laser hair removal but you might not have heard of IPL laser hair removal before. IPL laser hair removal is Intense Pulsed Light hair removal. IPL laser hair removal uses special Xenon flash bulbs to kill the follicle of hair on the body.  IPL laser hair removal is approved for hair removal and is also used to treat several skin disorders including severe acne, Rosacea, broken capillaries, birthmarks, and sun damage. 

 

 During a typical session of IPL laser hair removal a technician uses a wand or a machine with an arm that can be moved over the skin.  The Xenon flash bulbs in the wand or machine applied in quick, even bursts over the top of the skin. The light penetrates the skin and vaporizes the hair follicle.  Because of the nature of the treatment it’s not unusual for someone to experience redness or irritation after an IPL laser hair removal session but that usually fades away quickly.  Here are some other interesting facts about IPL laser hair removal: 

 

  • IPL laser hair removal is 100% painless because it uses only strong bursts of light to kill the hair follicle. If you are looking for a totally painless form of hair removal then IPL laser hair removal could be exactly what you’re looking for. 

 

  • IPL laser hair removal can be done at spas or salons by trained aestheticians. You may choose to go to a dermatologist or other medical professional in order to get IPL laser hair removal treatments but it’s not necessary that you do so. There are salons and spas that have staff who are qualified to give IPL laser hair removal treatments. 

 

  • IPL laser hair removal was used for medical treatments before laser hair removal treatment was widely available.  Doctors have been using IPL laser hair removal for medical treatments for more than three decades.  IPL laser hair removal is one of the safest hair removal methods that you can choose.  

 

  • IPL laser hair removal is usually less expensive than traditional laser hair removal and it can be done just as fast if not faster so if cost is an issue that is keeping you from trying laser hair removal you should look into trying IPL laser hair removal instead.  

 

  • Because IPL treatments are also used to treat acne and other skin disorders if you have acne and you need to find a hair removal treatment that won’t make your acne worse IPL laser hair removal is the perfect solution. You can remove hair and the IPL laser hair removal treatment might help your acne or other skin disorder too. 

 

 

 

 

 

      אל דף הבית
       

                הסרת שיער השוואת מחירים
                הסרת שיער בלייזר מחירים

      סקירת מכונים 

                אמריקן לייזר
                פרופורציה
                נאטורפיל

      מידע ומאמרים 

               10 טיפים על הסרת שיער בלייזר

               באיזה מכשיר כדאי לבצע
               את הטיפולים 
                 

               מה מידת התאמתך לטיפול       

              
איך בוחרים את המכון הנכון        

               רשימת מכשירי הסרת שיער

                עוד כתבות בנושא