ראש בראש 
                           הכל על הסרת שיער בלייזר 03-9411886

                                   

 

הסרת שיער בלייזר | הורדת שיער בלייזר | הסרת שיעראמריקן לייזר | פרופורציה 

פרק 1 - אמון

לכל אורך השנים פילוסופים רבים התעסקו במשמעות האמון ובמיוחד פילוסופיים החוקרים מוסריות. בספרות המקצועית, נראה בעיקר סוציולוגים ופסיכולוגים מנסים להגדיר אמון. הפסיכולוגים טוענים שהרעיון של אמון הוא גישה מסוימת של חשיבה, מרכיב פסיכולוגי, ההתייחסות של האינדיבידואל לטבע האדם. לעומת זאת סוציולוגים מתארים אמון כצורה של חוזה חברתי. בהכללה, שתי הדיסיפלינות מניחות שאמון מכיל בתוכו מרכיבי אופי והתנהגות של אנשים בוגרים שיכולים לתרום באופן שווה לבנייה של יחסים חברתיים בין אינדיבידואלים (Sellman, 2007).

 אחת הבעיות במחקרים על אמון היא חוסר הבהירות לגבי גורמים התורמים לאמון, האמון עצמו והשלכות האמון. לדוגמה: קיימת אי הסכמה בקרב חוקרים לגבי אופי היחסים בין אמון ולקיחת סיכון. האם לקיחת סיכון מקדמת יחסי אמון? האם היא מהות האמון או אחת מהשלכות האמון?

החוקר Mayer מציע מודל המתמקד באמון בארגונים, כשהוא מתייחס לשני צדדים: נותן האמון ומקבל האמון. הגדרת אמון על פי Mayer: נכונות צד א' להיות פגיע מפעולות של צד ב', על בסיס הצפיות שצד ב' יבצע פעולה מסוימת שחשובה לצד א' וללא התחשבות ביכולת של צד א' לשלוט או לפקח על צד ב' (Mayer, 1995) .

הגדרה רחבה יותר של אמון ניתן למצוא במאמרו של Sapirito הטוען, כי  אמון כולל את הציפיות לפעולות שמיטיבות עם האחר מבלי להתייחס לאינטרס אישי. החוקר מבדיל בין סוגי אמון על פי בסיס הסיבות לציפיות:

  • בסיס הרתעתי- מדגיש את המחיר של פגיעה באמון.
  • בסיס כלכלי- מתייחס לעלות אל מול תועלת במידה ויש או אין מענה לציפיות.
  • בסיס השפעה- מוטיבציה לאמון, המונעת על ידי קשרים חברתיים- פסיכולוגיים ומוגדרת גם כ'יחסי אמון' (Sapirito, 2004).

ניתן להתבלבל בין מושגים שונים הדומים לכאורה לאמון, אך אינם זהים למשל: אמונות, תקווה, אמונה, תחושת ביטחון, ותחושה שניתן לסמוך על אחר. במצבים מסוימים נוכל להפריד בין אמון לערכים אלה אך לעיתים זה בלתי אפשרי. הגדרתו של החוקר הארט לאמון מנסה לקבץ את הרעיונות של משפחת הערכים הללו סביב אמון. המילים הקשורות באמונות מבוססות על הרמה שבה אנשים נשענים על ראיות/עובדות שבעלות הגיון עבורם. הארט טוען, כי תחושת ביטחון היא החלטה מכריעה המבוססת על ראיות מוצקות או חשיבה לוגית, אך אמונה אינה דורשת ראיות. האמון שונה מאמונה בגלל שהוא מבוסס על  התובנות שלנו מרצף אירועים שהתרחשו בחיינו, הוא אינו דבר מולד, אלא דבר שאנו לומדים מחוויות היומיום שלנו וכך אנו יכולים להבדיל בין אנשים שאנו יכולים לתת בהם אמון ובין כאלו שאנחנו לא יכולים לתת בהם אמון (Sellman, 2007).

החוקרת באייר טוענת  שרצון טוב הוא המבדיל בין אמון למושגים אחרים, כי הוא בסיסו של האמון. לכן אנו מאמינים שאנו יכולים לתת אמון באלו שיש להם כוונות טובות כלפינו (Sellman, 2007).

 אריסטו טוען, כי אמון הוא ממוצע בין נתינת יותר מדי אמון, ובין נתינת  מעט מדי אמון (Sellman, 2007).

 ישנה מגמה להסתכל על אמון כדבר חיובי ועל חוסר אמון כדבר שלילי, אך אי אפשר להסתכל על סיטואציות באופן דיכוטומי שכזה. לפי החוקר וויט, כמויות סבירות של חוסר אמון בסיטואציות מסוימות הוא דבר שאנו צריכים לעודד כחלק מאזרחות טובה, כי יש לכך השפעה על היכולת של אנשים להעריך סיטואציות שיש בהן את מרכיב האמינות. באותה מידה האפשרות לאמון פתולוגי (אמון עיוור, לדוגמא) הוא דבר שאנו לא יכולים לקחת כדבר חיובי (Sellman, 2007).
חוקרים מבדילים בין אמון בין אישי, שמאופיין במערכת יחסים בין שני אינדיבידואלים כמו במערכת של מטופל-מטפל ובין אמון כללי/מוסדי/חברתי, שמדבר על אמון במערכות חברתיות גדולות (
Hall, 2002). במערכות יחסים בין מטפל ומטופל ישנה חשיבות לשני סוגי האמון: ישנו האמון האישי בין המטפל הספציפי למטופל הספציפי וכמו כן מתקיים אמון כללי במוסד שירותי הבריאות בכלל. כדי לקיים מערכת יחסים תקינה יש להשיג רמות אמון גבוהות בשני הסוגים. במחקרים נמצא, כי לידע נתפס על ידי נותן האמון יש קשר חיובי עם אמון ואמונות, עוד נמצא כי זוהי אינה הכמות של הידע אלא סוגו שמשפיע על דעתנו. קריטריון חשוב בבניית אמון של לקוח במוצר או שירות הוא האופן בו מוצג המידע. בשביל לתת אמון ולהמליץ על מוצר, נמצא כי אנשים צריכים עדויות מדעיות לגבי ההשפעות של המוצר (Landstrom, 2007). 

במחקרו של Mayerנמצא, כי קיימים מאפיינים אישיותיים של נותני האמון ומקבלי האמון, המשפיעים על יחסי האמון ביניהם: # מאפייני הקשורים בנותני האמון: ישנם אנשים שקל להם יותר להאמין באנשים לעומת אחרים. הדבר הינו תלוי תרבות, ניסיון ואישיות. על פי גישה זו, הנטייה לתת אמון היא הציפייה הראשונית לגבי אמינותם של אחרים. דוגמה קיצונית לכך היא אמון עיוור. # מאפיינים הקשורים במקבלי האמון: נבחן את מידת האמון שניתן באדם על פי המוטיבציה שלו לשקר או לא, האם ליבו ופיו שווים, יכולתו המקצועית ויושרתו
 (
Mayer, 1995 ).

Mayer בוחן שלושה מרכיבים לאמינות: 1) יכולת: אדם בעל יכולת בתחום מסוים יהיה אמין בתחום זה. אולם אין להסיק שהוא יקבל אמון בתחומים אחרים. 2) נדיבות: הרמה בה אנו מאמינים שמקבל האמון יפעל בטוב-לב כלפי נותן האמון, ללא כל שיקולים של רווח אישי.

3) יושרה (הגינות): המידה בה נותן האמון תופס את מקבל האמון כבעל ערכים שמקובלים עליו.

(Mayer, 1995).

החוקר Jones מציג שלושה מצבי אמון שונים: הראשון מצב של חוסר אמון, כלומר, אי אמון בין הצדדים. השני, אמון מותנה, כלומר, האמון מבוסס על התניה מסוימת בין שני הצדדים. התניה זו מספקת בסיס יציב מספיק גם לאמון בעתיד. המצב השלישי הוא אמון לא מותנה, כלומר, ערכים המשותפים לשני הצדדים הם אלו המהווים מניע למערכת האמון. במידה ומשבר יתקוף את היחסים במערכת האמון הלא מותנה ובמערכת האמון המותנה, יתרחש מצב של התפרקות אמון, בו רגשות חיוביים הופכים שליליים (Jones, 1998).

 

 

אמון ברפואה | מה מייחד רפואה פלסטית |   מאפייני רופא פלסטי אמין | מהם הקריטריונים על פיהם אתה נותן אמון | ברופא לפני הניתוח | מהם הקריטריונים על פיהם אתה ממשיך לתת אמון ברופא גם לאחר הניתוח | סיכום עבודת אמון במנתחים  פלסטיים  | הורדת שיער בלייזר עדות של ג'ני | | כיצד לייזר אפילטיבי (מרחיק שיער) עובד

      אל דף הבית
       

                הסרת שיער השוואת מחירים
                הסרת שיער בלייזר מחירים

      סקירת מכונים 

                אמריקן לייזר
                פרופורציה
                נאטורפיל

      מידע ומאמרים 

               10 טיפים על הסרת שיער בלייזר

               באיזה מכשיר כדאי לבצע
               את הטיפולים 
                 

               מה מידת התאמתך לטיפול       

              
איך בוחרים את המכון הנכון        

               רשימת מכשירי הסרת שיער

                עוד כתבות בנושא